Європейській досвід в українську екологічну систему: що таке стратегічна екологічна оцінка (СЕО)

На сьогодні у сфері екології відбуваються багато змін, вони стосуються і законодавства. Серед останніх новацій ухвалення Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» (СЕО).

Що таке СЕО?

Закон про СЕО регулює відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля. У тому числі для здоров’я населення. Дія закону поширюється на документи державного планування, які стосуються передбачених ним сфер. 

До таких сфер належать:

 • сільське господарство та лісове господарство;
 • рибне господарство та енергетика;
 • промисловість та транспорт;
 • поводження з відходами та використання водних ресурсів;
 • охорона довкілля;
 • телекомунікація та туризм;
 • містобудування або землеустрій.

— Подібна модель ефективно працює в усьому світі. Зберегти для майбутніх поколінь природні ресурси — це наш обов’язок, — говорить очільник Полтавської ОДА Валерій Головко. 

Валерій Головко Валерій Головко

Головна мета СЕО — сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпеки життєдіяльності населення та охорони його здоров’я, інтегрування екологічних вимог під час розроблення та затвердження документів державного планування.

СЕО — поєднання різних поглядів, оцінка залежить і від думки громадськості

СЕО також дозволяє забезпечити участь громадськості у процесі прийняття рішень державними органами. Раніше у подібних процесах мала значення суто думка експертів. Відтепер, якщо у громадськості є зауваження, їх врахують у прийняті рішень. До цих рішень належать ті, які приймаються:

 • урядовим органом на національному, регіональному та іншому рівнях;
 • фізичними, чи юридичними особами, які виконують державні адміністративні функції згідно з національним законодавством. Їх діяльність має відноситись до навколишнього середовища;
 • будь-якими іншими фізичними або юридичними особами, які виконують державні обов’язки або надають населенню послуги, пов’язані з навколишнім середовищем. Але під наглядом осіб, про яких ми написали у перших двох пунктах;
 • закладами будь-якої регіональної організації економічної інтеграції. Вони перераховані у статті 17 Оргуської Конвенції і мають бути її Стороною.

Директор Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської ОДА Максим Брикульський наголошує, що право на участь — це не обов’язок.

Максим Брикульський Максим Брикульський

— Якщо ви хочете щось сказати під час планування діяльності, значить маєте право на це. Від нас залежить добробут країни і те, якою вона буде. На сьогодні екологічний аспект є першочерговим у прийнятті багатьох рішень.

СЕО — це, по суті, інструмент збереження екологічної складової у всіх сферах життя. Головна мета впровадження цієї процедури — гарантування екологічної безпеки.

Під час спільної роботи з громадою виявляються недоліки прийнятих документів, які перешкоджають досягненню поставлених цілей. Гарантується внесення змін до них. Усе це відбувається з метою якнайповніше забезпечити принцип сталого розвитку. Це європейський досвід, який дозволяє кожному учаснику висловитись у тому, чи іншому питанні.

Порядок проведення СЕО включає 5 кроків

Процедура СЕО передбачає 5 кроків. 

Перший крок— встановлення необхідності здійснення СЕО. На цьому етапі потрібно зрозуміти, чи є необхідність у проведенні стратегічної екологічної оцінки. Якщо так, то переходимо до наступного. 

Другий крок вже грунтовніший. Він включає у себе декілька напрямів підготовки. Варто визначити обсяг СЕО, розробити звіт про СЕО. На цьому етапі треба також провести громадське обговорення та консультації, за необхідності — транскордонні консультації. 

Третій — етап врахування Звіту про СЕО, результатів громадського обговорення та консультацій.

Четвертий крок — не обов’язковий. Він застосовується у разі потреби повернення звіту на доопрацювання; 

П’ятий — безпосереднє прийняття документа державного планування.

Детальніше про процедуру можна дізнатись на сайті: www.menr.gov.ua, або, звернувшись до Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської ОДА.

Прес-служба Департаменту екології та природних ресурсів Полтавської ОДА