Став відомим рейтинг полтавських університетів за 2017

В цьому році щорічний університетський рейтинг “Топ 200 Україна-2017” визначався одинадцятий раз поспіль.

Він став визнаною системою незалежного оцінювання діяльності університетів для академічної спільноти, роботодавців і українського суспільства в цілому.

Місця у консолідованому рейтингу полтавських ВУЗів: 

  • Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка – 79;
  • Полтавська державна аграрна академія — 116;
  • Полтавський університет економіки і торгівлі — 138;
  • Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка — 177.

Вихідні дані для визначення вказаного рейтингу були надані безпосередньо університетами та отримані з незалежних Web – ресурсів.

До першої десятки національного рейтингу увійшли визнані лідери української освіти, які покращують показники своєї академічної діяльності, підсилюють зв’язки з ринком праці, беруть активну участь в міжнародній діяльності, відзначаються різними міжнародними рейтинговими системами.

Міжнародна спостережна рада рейтингу “Топ 200 Україна” найвище оцінила три досягнення світового рівня університетів України: 

1. Створення і виведення в космос другого університетського наносупутника “PolyTan2” (НТУУ КПІ їм. Ігоря Сікорського);

2. Перемога команди “Білих хакерів” у серії з 60 світових змагань 2016 року з кібербезпеки (НТУУ КПІ їм. Ігоря Сікорського);

3. Отримання математиком Мариною В’язовською престижної «Премії Салема 2016» за розв’язання задачі найщільнішого пакування куль у 8- та 24-вимірних просторах із використанням методів модульних форм (КНУ ім. Тараса Шевченка).

За сукупністю вищезазначених критеріальних вимог одноосібним переможцем рейтингу “Топ 200 Україна” 2017 став НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського. КНУ ім. Тараса Шевченка та ХНУ ім. В.Н. Каразіна посіли відповідно друге і третє місця. Вони мають найбільше, серед інших університетів України, бюджетне фінансування наукових досліджень, високі індекси цитованості за системами Scopus та Web of Science, високий рівень затребуваності їх випускників ринком праці, особливо в секторі державного управління.

До слабких місць системи вищої освіти України можна віднести її, поки що, значну ізольованість від народного господарства країни, низький рівень інтеграції в європейський і світовий освітньо-науковий простори, малу частку науково-інноваційної роботи в навчальних планах і загальному обсязі університетської діяльності.

НЗ

Оцінка якості науково-педагогічного потенціалу Iнп

Оцінка якості навчання IН

Оцінка міжнародного визнання IМВ

Оцінка інтегрального показника діяльності ВНЗ, IЗ

1

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені ігоря Сікорського”

37,418142

24,281419

24,4829

86,182459

2

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

37,769754

20,839431

23,28319

81,892371

3

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

19,751908

14,676816

15,06279

49,491519

4

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

18,573207

10,14642

16,38257

45,102197

5

Національний університет “Львівська політехніка”

12,008843

15,626166

17,03906

44,674071

6

Національний гірничий університет

21,093455

10,546152

12,75355

44,393153

7

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

28,103072

7,6483286

8,041441

43,792842

8

Національний університет біоресурсів і природокористування України

17,665546

14,957859

10,36397

42,987377

9

Львівський національний університет імені Івана Франка

12,020464

14,703774

16,07945

42,803691

10

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

11,894025

18,473218

11,72613

42,09337

11

Сумський державний університет

13,320145

10,395121

18,28005

41,995313

12

Національний університет “Києво-Могилянська академія”

13,279081

17,366606

11,34653

41,992215

13

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”

14,524216

9,163254

16,81335

40,500819

14

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

15,748106

11,897727

12,1823

39,828137

15

Національна металургійна академія України

15,996271

8,5173348

13,67065

38,184257

16

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

15,105474

11,289669

9,971076

36,366219

17

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

11,089862

7,7530442

16,33042

35,17333

18

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

11,673445

11,614833

11,85866

35,146938

19

Національний авіаційний університет

12,492928

12,757832

9,875604

35,126364

20

Національний університет харчових технологій

16,639845

9,8555001

8,609579

35,104923

21

Національний фармацевтичний університет

15,862625

11,159398

8,075143

35,097167

22

Харківський національний університет радіоелектроніки

13,998094

7,5003567

12,43083

33,929278

23

Вінницький національний технічний університет

16,502596

8,3810433

8,160793

33,044432

24

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

8,1114229

11,003123

13,87004

32,98459

25

Донецький національний технічний університет

10,20566

9,7286763

12,15083

32,08517

26

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

17,092673

6,7225328

8,098894

31,9141

27

Донецький національний університет імені Василя Стуса

9,7369625

9,7299357

12,13886

31,605761

28

Київський національний торговельно-економічний університет

9,2426924

15,530474

6,632241

31,405408

29

Національний лісотехнічний університет України

19,751459

5,2806003

6,026775

31,058834

30

Київський національний університет технологій та дизайну

11,958706

10,551717

8,341715

30,852139

31

Одеський національний політехнічний університет

8,5710604

7,2550861

14,06076

29,886905

32

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

9,8073633

7,1655625

12,80114

29,77407

33

Одеський національний економічний університет

8,1088181

14,458519

7,077368

29,644705

34

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

10,647704

9,5471127

9,329379

29,524196

35

Харківський національний медичний університет

14,048191

7,2310914

8,188405

29,467687

36

Ужгородський національний університет

10,883447

8,9749116

9,381115

29,239473

37

Університет банківської справи НБУ

7,7920344

14,535036

6,79511

29,122181

38

Одеська національна академія харчових технологій

13,863704

6,435202

8,370871

28,669777

39

Тернопільський національний економічний університет

7,2291993

13,626469

7,059001

27,914669

40

Національний університет “Одеська юридична академія”

8,7587236

10,483024

8,666277

27,908024

41

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

8,3195826

7,3278926

12,05684

27,704312

42

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

8,7036999

8,1425287

10,75924

27,605472

43

Київський національний університет будівництва і архітектури

12,221179

8,2878733

7,016546

27,525598

44

Чорноморський національний університет імені Петра Могили

8,089503

10,377948

8,831732

27,299183

45

Одеський національний медичний університет

13,301058

6,4727427

7,476178

27,249979

46

Хмельницький національний університет

8,7203006

6,0774351

12,3691

27,166838

47

Запорізький національний технічний університет

8,867404

7,7574351

9,740285

26,365124

48

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

12,06688

6,2080972

7,824156

26,099133

49

Національний транспортний університет

8,191878

8,123793

9,432823

25,748494

50

Українська медична стоматологічна академія

11,685123

5,9224789

8,024535

25,632137

51

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

7,2410782

10,067781

8,078696

25,387555

52

Буковинський державний медичний університет

11,769303

5,5235322

8,042125

25,33496

53

Дніпропетровська медична академія

13,642962

5,5321604

6,13473

25,309852

54

Центральноукраїнський національний технічний університет

12,205074

8,8388643

4,201953

25,245892

55

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

8,0978407

6,2580043

10,70857

25,06441

56

Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського

8,9146823

7,1676607

8,363907

24,44625

57

Українська інженерно-педагогічна академія

10,718456

7,633485

6,075756

24,427697

58

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

11,007225

6,2977628

7,079058

24,384046

59

Університет економіки та права “КРОК”

7,6313484

10,711667

5,829533

24,172548

60

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

11,749055

7,3889842

4,827579

23,965618

61

Запорізький державний медичний університет

10,482022

5,4194369

8,04334

23,944799

62

Івано-франківський національний медичний університет

12,103334

6,2176947

5,512124

23,833153

63

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

8,6778748

9,6096199

5,467402

23,754897

64

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

7,4021796

10,483912

5,865417

23,751508

65

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

7,9474675

6,7732376

9,015735

23,73644

66

Миколаївський національний аграрний університет

10,03159

9,7665523

3,911426

23,709569

67

Національний університет водного господарства та природокористування

10,051258

7,4241173

6,180651

23,656027

68

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

11,123379

5,7556099

6,748043

23,627032

69

Київський міжнародний університет

7,7496571

10,998626

4,861257

23,609541

70

Таврійський державний агротехнологічний університет

10,640381

7,1583783

5,749208

23,547968

71

Донбаська державна машинобудівна академія

10,565202

5,0503156

7,546315

23,161832

72

Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ)

9,3882397

9,7874423

3,985872

23,161554

73

Луцький національний технічний університет

7,745826

5,7865382

9,521092

23,053456

74

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

8,0399361

6,6807408

8,007514

22,728191

75

Львівський торговельно-економічний університет

9,6178188

7,509426

5,569609

22,696854

76

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

8,2069827

7,783377

6,597677

22,588037

77

Одеський національний морський університет

8,6082965

6,1948279

7,717273

22,520398

78

Київський університет імені Бориса Грінченка

6,8546163

6,7077848

8,935383

22,497784

79

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

8,164922

8,5766941

5,69003

22,431646

80

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова

9,0365285

7,5138188

5,825923

22,376271

81

Запорізький національний університет

7,2675138

8,3989694

6,691577

22,35806

82

Херсонський національний технічний університет

9,0894331

8,448366

4,783949

22,321748

83

Національна музична академія України імені П.І. Чайковського

8,234184

8,9631365

5,076093

22,273414

84

Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка

7,8870001

10,300128

4,058517

22,245646

85

Донецький національний медичний університет

13,112818

4,220912

4,900185

22,233915

86

Приазовський державний технічний університет

8,1027506

6,1052748

7,986903

22,194929

87

Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського

11,619032

5,4095119

5,047451

22,075995

88

Криворізький національний університет

10,55627

6,1765551

5,240301

21,973126

89

Одеський державний екологічний університет

7,2796253

6,0711006

8,518182

21,868908

90

Український державний університет залізничного транспорту

9,2172767

7,0357952

5,513409

21,766481

91

Національний університет “Одеська морська академія”

8,0583747

5,8453213

7,797563

21,701259

92

Херсонський державний університет

8,0327785

8,1085018

5,548115

21,689395

93

Харківський національний університет будівництва та архітектури

8,9280366

6,0603853

6,651511

21,639932

94

Національна академія управління

7,6502278

10,06635

3,890632

21,60721

95

Маріупольський державний університет

7,9176098

7,2212746

6,420391

21,559275

96

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

7,8303427

8,83672

4,871686

21,538749

97

Харківський національний університет Повітряних Сил мені Івана Кожедуба

8,3944834

8,3512484

4,760439

21,506171

98

Національний університет “Острозька академія”

7,1239206

8,5020251

5,854797

21,480742

99

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

8,1283991

7,1114687

5,99282

21,232688

100

Кам’янець-Подільський національний університет

7,123433

6,4433698

7,649383

21,216186

101

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

8,275466

6,2607875

6,67134

21,207593

102

Одеська національна музична академія ім. А.В. Нежданової

8,0305293

7,7932884

5,373812

21,197629

103

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

7,6590189

7,7913828

5,728582

21,178984

104

Одеська державна академія будівництва та архітектури

7,6627089

5,6070407

7,863243

21,132992

105

Херсонський державний аграрний університет

8,377981

7,8123396

4,819471

21,009792

106

Університет імені Альфреда Нобеля

6,5560954

6,4726407

7,909763

20,9385

107

Український державний хіміко-технологічний університет

9,9492134

6,6956589

4,233855

20,878727

108

Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова

7,2187924

5,8269907

7,690188

20,735971

109

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

7,7769057

7,1875995

5,681592

20,646097

110

Київський національний лінгвістичний університет

7,0475491

7,3462178

6,106338

20,500105

111

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

8,3981226

7,265614

4,768019

20,431756

112

Донецький державний університет управління

6,8976174

6,8874561

6,531741

20,316815

113

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

7,7614865

7,9333012

4,539704

20,234492

114

Харківський державний університет харчування та торгівлі

8,9650724

6,4994997

4,735622

20,200194

115

Академія адвокатури України

8,1369981

7,9401909

4,041961

20,11915

116

Полтавська державна аграрна академія

7,3378304

7,7357301

4,979375

20,052935

117

Київський національний університет культури і мистецтв

8,7164051

7,5238695

3,766076

20,00635

118

Університет державної фіскальної служби України

7,4939249

7,6634741

4,823824

19,981223

119

Подільський державний аграрно-технічний університет

7,9778637

6,557307

4,917628

19,452799

120

Житомирський державний технологічний університет

6,5266437

6,1958632

6,673069

19,395576

121

Чернігівський національний технологічний університет

6,5345537

6,1839079

6,59251

19,310972

122

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

6,3539976

6,3510337

6,560474

19,265505

123

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди

6,3650417

7,0677309

5,8264

19,259173

124

Білоцерківський національний аграрний університет

7,0434683

6,9402704

5,157407

19,141145

125

Житомирський державний університет імені Івана Франка

7,2408478

7,2126052

4,606645

19,060098

126

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

8,6885404

6,2866943

4,008745

18,983979

127

Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського

6,6989468

6,6977635

5,406871

18,803581

128

Запорізька державна інженерна академія

7,6806538

6,2966795

4,752945

18,730279

129

Вінницький національний аграрний університет

7,0875722

6,5632467

5,01009

18,660909

130

Сумський національний аграрний університет

7,6580487

6,9908963

4,0022

18,651145

131

Харківський національний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського

6,5958882

6,5448136

5,367988

18,508689

132

Харківська державна зооветеринарна академія

6,7214381

6,5840524

5,130445

18,435936

133

Національна академія статистики, обліку та аудиту

7,4943022

7,0813305

3,829672

18,405305

134

Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого

7,2122948

7,1020595

4,017431

18,331786

135

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

7,194303

7,0112042

4,109859

18,315366

136

Уманський національний університет садівництва

6,5390359

5,7976086

5,956663

18,293307

137

Донбаський державний технічний університет

7,451875

5,024662

5,742809

18,219346

138

Полтавський університет економіки і торгівлі

6,8105138

5,3872343

5,981816

18,179564

139

Черкаський державний технологічний університет

6,3388469

6,0162177

5,6497

18,004765

140

Львівський державний університет фізичної культури

7,4301923

6,6589671

3,901697

17,990857

141

Харківська державна академія фізичної культури

7,0093437

6,5340921

4,38859

17,932025

142

Львівський національний аграрний університет

6,3925789

6,1083348

5,353788

17,854702

143

Харківська державна академія культури

7,2660402

5,88666

4,556099

17,708799

144

Класичний приватний університет

6,5678627

6,5982138

4,502344

17,66842

145

Державний університет телекомунікацій

7,0754176

5,7601629

4,752669

17,588249

146

Університет митної справи та фінансів

6,4326297

6,1496489

4,892

17,474279

147

Житомирський національний агроекологічний університет

6,7051663

6,9648458

3,730586

17,400598

148

Національний університет цивільного захисту України

6,887581

5,9020383

4,591377

17,380996

149

Бердянський державний педагогічний університет

6,492479

5,4250415

5,407639

17,325159

150

Українська академія друкарства

6,7973047

6,4141645

4,088274

17,299743

151

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука

7,6535814

5,4679408

3,998444

17,119967

152

Міжнародний університет фінансів

7,1763849

5,9007852

3,998799

17,07597

153

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

6,6096495

5,7921341

4,548415

16,950199

154

Луганський державний медичний університет

7,9050562

4,1891132

4,678983

16,773152

155

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка

6,6120681

6,199811

3,875267

16,687146

156

Київський медичний університет УАНМ

8,010922

4,6760827

3,912627

16,599632

157

Хмельницький університет управління та права

5,763351

5,7585606

4,925331

16,447243

158

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

6,3216087

6,21347

3,838354

16,373433

159

Київський університет права Національної академії наук України

6,1520226

5,297301

4,763714

16,213038

160

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

5,9933981

6,6009714

3,525964

16,120333

161

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

6,2450081

5,9669892

3,888415

16,100413

162

Луганський національний аграрний університет

6,510627

5,7902171

3,7354

16,036244

163

Донбаський державний педагогічний університет

6,0281205

5,9027841

3,952303

15,883207

164

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького

6,0487605

5,9521818

3,722049

15,722991

165

Міжнародний науково-технічний університет

6,0324618

5,7660403

3,845962

15,644464

166

Львівська національна академія мистецтв

5,8650721

6,4022539

3,30181

15,569136

167

Дніпровський державний технічний університет

5,6250843

4,9391737

4,638353

15,202611

168

Мелітопольський державний педагогічний університет

5,4847809

4,6119323

5,007912

15,104625

169

Академія праці, соціальних відносин і туризму

5,7571406

5,345127

3,908679

15,010946

170

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

5,7771879

5,0673379

4,080287

14,924813

171

Мукачівський державний університет

5,8119889

5,1872958

3,802302

14,801587

172

Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

6,3545131

4,5669683

3,827954

14,749435

173

Донбаська національна академія будівництва і архітектури

5,5312438

4,2584225

4,891624

14,681291

174

Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка

5,8412436

5,8382599

2,882533

14,562037

175

Державний економіко-технологічний університет транспорту

5,650982

4,8570748

3,962592

14,470649

176

Рівненський державний гуманітарний університет

5,3513232

5,0898938

3,921976

14,363193

177

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка

5,5955726

4,8406971

3,789542

14,225812

178

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

4,893024

4,8276939

4,401158

14,121876

179

Харківський гуманітарний університет “Народна українська академія”

5,4057581

4,7455615

3,925297

14,076616

180

Херсонська державна морська академія

5,8072036

4,1506475

3,758506

13,716357

181

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

4,9791044

4,9199776

3,800356

13,699438

182

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

5,2823435

5,2493856

3,027132

13,558861

183

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

5,239565

4,9685224

3,289788

13,497875

184

Одеська державна академія технічного регулювання та якості

5,6801424

4,7101326

2,946101

13,336376

185

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

4,8410519

5,4260068

2,93125

13,198309

186

Київський університет туризму, економіки і права

4,0966412

4,0904383

4,841604

13,028684

187

Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука

4,9010698

4,1238673

3,86755

12,892487

188

Одеський державний аграрний університет

5,2649965

4,4236112

2,906528

12,595136

189

Харківська гуманітарно-педагогічна академія

4,9949622

4,2820008

2,846031

12,122994

190

Європейський університет

5,331742

3,9281545

2,814089

12,073985

191

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка

5,3352577

3,6803041

2,941128

11,95669

192

Львівський інститут економіки і туризму

5,2913742

3,6037683

2,84421

11,739353

193

Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ

4,7328597

4,0379486

2,890931

11,66174

194

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

4,8967427

4,0825066

2,626732

11,605982

195

Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького

4,6487316

4,0080004

2,900915

11,557647

196

Закарпатська академія мистецтв

4,2602092

4,040971

3,207215

11,508395

197

Дніпропетровський гуманітарний університет

4,673154

4,1697677

2,601115

11,444037

198

Бердянський університет менеджменту і бізнесу

4,6313155

4,0053276

2,695182

11,331825

199

Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій

4,2459157

4,1901674

2,835271

11,271354

200

Інститут підприємництва “Стратегія”

4,0528999

4,0628117

2,721031

10,836743

vnz.org.ua