Презентація підручника з фандрайзингу

Сьогодні, 28 квітня, ми отримали перші примірники підручника з фандрайзингу, о з’явився в результаті співпраці Громадської організації “Громадське об’єднання Полтава” та співробітників кафедри фінансової політики ВНЗ “Полтавський університет економіки і торгівлі”.

Навчальний посібник – це результат роботи двох чарівних жінок: Чернявської Олени Валеріївни, доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри, та Соколової Альони Миколаївни, кандидата економічних наук, доцента цієї ж кафедри. Підручник вирішує проблему забезпечення дисципліни “Фандрайзинг” навчально-методичними матеріалами та допомагає сформувати у студентів систему знань з теорії та практики процесу залучення ресурсів на реалізацію проектів.

Але, на нашу думку, підручник може зацікавити не тільки студентів, але й неприбуткові організаціїї, громадських активістів, волонтерів, стартаперів тощо. Методика залучення грантів як додаткове джерело залучення ресурсів, ефективне використання знань з планування та техніки реалізації проектів, уміння влучно скласти заявку та відредагувати її, проведення моніторингу та прогнозування реалізації проекту в майбутньому – ці вміння і навички будуть корисними у будь-якому напрямку діяльності.

Сподіваємось, що впровадження фандрайзингу в практичну діяльність громадських організацій посприяє реалізації соціально-значущих та науково-дослідних проектів шляхом забезпечення їх необхідними ресурсами.

IMG_20150430_115747 IMG_20150430_115802 11