ОГОЛОШЕНО КОНКУРС ДЛЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ

В ПОЛТАВІ ОГОЛОШЕНО КОНКУРС ДЛЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ НА ОТРИМАННЯ ІМЕННОЇ СТИПЕНДІЇ МІСЬКОГО ГОЛОВИ

nw_st

З метою заохочення та підтримки молодих учених м. Полтава, які здійснюють перспективні наукові дослідження в галузі природничих, технічних, гуманітарних і суспільних наук, активні в громадській діяльності, рішенням 51 сесії Полтавської міської ради шостого скликання від 15 вересня 2015 року було затверджено іменну стипендію міського голови для молодих учених вищих навчальних закладів та наукових установ м. Полтави. Щороку призначатиметься десять річних стипендій, щомісячний розмір якої 1500 гривень. Про це йдеться у повідомленні на сайті Полтавської міської ради.

Рішенням восьмої сесії Полтавської міської ради сьомого скликання від 29 листопада 2016 року, було внесено ряд змін до Положення про порядок призначення та виплати іменної стипендії міського голови для молодих учених міста Полтава і відповідно до вищевказаних змін: кандидати на отримання стипендії, до 1 лютого року, в якому будуть отримувати стипендію, надають у паперовому варіанті та в електронному сканованому (на диску) управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Полтавської міської ради (вул. Соборності, 36, к. 119, телефон 2-57-29) наступні документи щодо призначення стипендій:

– подання від керівника закладу за місцем основної роботи (навчання);

– інформацію про наукові та громадські досягнення претендента (за підписом керівника закладу за місцем основної роботи);

– відомості про кандидата в стипендіати, завірені відділом кадрів, де зазначається: прізвище, ім’я по батькові, дата, місяць та рік народження (вік кандидата на здобуття стипендії не повинен перевищувати 35 років, станом на 01 січня того року, в якому буде призначена стипендія), повна назва організації, де він працює (навчається), посада (для аспірантів та докторантів – рік навчання), науковий ступінь, учене звання.

– перелік наукових публікацій кандидата в стипендіати за останні 3 роки, підписаний автором та завірений ученим секретарем вищого навчального закладу чи наукової установи;

– копії найважливіших (не більше 3-х) праць за останні 3 роки. Для монографій та посібників – копія титульної сторінки та вихідних даних (завірені ученим секретарем);

рекомендації двох учених, підписи яких завіряються;

копія паспорту;

копія ідентифікаційного коду;

– відомості для перерахування коштів на особистий картковий рахунок;

– згода на обробку персональних даних.