Новий Закон «Про житлово-комунальні послуги» надзвичайно актуальний на сьогодні

Олександр Березянський, перший заступник голови партії «Опозиційний блок» в Полтавській області Олександр Березянський, перший заступник голови партії «Опозиційний блок» в Полтавській області

9 листопада 2017 року Парламент прийняв Закон України «Про житлово-комунальні послуги», який з лютого 2015 року знаходиться в стінах парламенту.

Фракція «Опозиційний блок» підтримала прийняття вказаного Закону, оскільки вважає, що він є надзвичайно важливим і абсолютно актуальним та необхідним сьогодні як для кожного українського споживача, так і для виконавців житлово-комунальних послуг. 

Закон забезпечує можливість мешканців багатоповерхового сектору впливати на надання якісних послуг по справедливій ціні, а також розмежовує обов’язки і права споживачів і надавачів послуг.

Зокрема, Закон передбачає право споживача на зменшення розміру плати за ЖКП у разі їх ненадання, надання в неповному обсязі або зниження їх якості. Згідно із Законом, споживач має право не оплачувати вартість комунальних послуг (крім теплової енергії), якщо ними не користується за період тимчасової відсутності в приміщенні понад 30 календарних днів.

Законом встановлюється порядок укладення споживачами договорів на отримання всього комплексу ЖКП — на послугу управління, водопостачання, поводження з відходами, газ, електрику. 

Тобто, запроваджуються процес договірних відносин по вартості надання житлово-комунальних послуг споживача з управителями будинків і з усіма надавачами комунальних послуг: водоканалами, теплоенерго, компаніями з поводження з відходами, електроенергетиками, газовиками.

Також, у Законі (у ст. 26) визначається поняття пені у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги (в розмірі, встановленому в договорі, але не вище 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу).

При цьому, ми сьогодні бачимо заборгованості по заробітним платам, субсидії та пільги несвоєчасно поступають на місцеві рівні. 

Тому, за ініціативи фракції «Опозиційний блок» в Закон внесені уточнення, які передбачають, що: «Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином». Вказана поправка під стенограму була оголошена народним депутатом — членом фракції Гальченком А.В.

Також, слід заначити, що за підтримки фракції «Опозиційний блок» Парламент вже прийняв Закони, які є похідними від Закону України «Про житлово-комунальні послуги» — це Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання, Про енергетичну ефективність будівель. Також прийнято Закони про особливості права власності та ОСББ.

Перший заступник голови Регіональної організації
Політичної партії ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК
В Полтавській області
Олександр БЕРЕЗЯНСЬКИЙ