Корупція унеможливлює розвиток як усієї системи органів державного фінансового контролю, так і особистості громадянина, — Ірина Салогуб

Начальник управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області Ірина Салогуб Начальник управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області Ірина Салогуб

Протягом серпня 2017 року в Управлінні Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області проведено 3 лекції та надано 11 консультацій працівникам установи з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Про значення профілактичних заходів запобігання корупції у роботі органу державного фінансового контролю розповіли фахівці Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області.

Державний фінансовий контроль, як один із видів держконтролю, постійно розвивається і спрямований на удосконалення форм і методів здійснення завдань, які стоять перед Державною аудиторською службою України. 

— Чи не найбільшою загрозою, яка може перешкоджати успішній та ефективній діяльності будь-якого контролюючого органу є корупція. Це дуже негативне соціальне явище. Воно охоплює всю сукупність діянь, пов’язаних з неправомірним використанням особами наданої їм влади та посадових повноважень з метою задоволення особистих інтересів чи інтересів третіх осіб, а також інших правопорушень, що створюють умови для вчинення корупційних діянь або їх приховування, — пояснив начальник юридичного відділу Управління Андрій Хорішко. 

Сутність корупції полягає у тому, що вона має соціальну обумовленість, негативно впливає на всі сфери суспільного життя, в тому числі реалізацію державної політики у сфері державного фінансового контролю, відзначається економічними, політичними, правовими, психологічними та моральними аспектами. 

Негативними факторами, що впливають на свідомість державного службовця й можуть зашкодити функціонуванню усієї системи державного фінансового контролю є спокуса до отримання неправомірної вигоди та провокації зі сторони інших осіб щодо надання чи пропозиції надання такої вигоди. 

— Це, перш за все, пов’язано з тим, що кожен працівник контролюючого органу приймає будь-яке рішення на підставі власного психологічного відношення до виконуваної ним роботи, яке ґрунтується на особистих переконаннях, — додав Андрій Хорішко. 

Начальник юридичного відділу Управління Андрій Хорішко Начальник юридичного відділу Управління Андрій Хорішко

Очільниця Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області Ірина Салогуб пояснила, що у боротьбі з корупцією варто не обмежуватися лише правовими заходами, які виявляються у формі юридичної відповідальності за корупційні діяння, а застосувати й інші заходи, спрямовані на її запобігання. 

— Одним із таких напрямків діяльності в нашому Управлінні є проведення роз’яснювальної роботи з питань дотримання антикорупційного законодавства. Мова йде про обов’язкові повідомлення про наявність конфлікту інтересів та механізмів його врегулювання, щодо необхідності подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, щодо дотримання правил етичної поведінки державного службовця тощо, — пояснила Ірина Салогуб. 

Вона додала, що головною метою здійснення такої профілактичної роботи є посилення особистої відповідальності кожного працівника за належне виконання службових обов’язків, знання, розуміння та неухильне дотримання положень антикорупційного законодавства у своїй повсякденній діяльності. 

— Лише завдяки цьому можна виробити у свідомості особи уявлення про корупцію як явище, що унеможливлює розвиток як усієї системи органів державного фінансового контролю, так і особистості громадянина зокрема, — сказала Ірина Салогуб.

Прес-служба Полтавської ОДА