“ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ МІСТА” ЗАЛУЧИВ ДО ПОЛТАВИ ПОНАД З МЛН ГРН ІНВЕСТИЦІЙ

01222842_4549c1ec

Для вирішення ключових питань стратегічного розвитку міста рішенням Полтавської міської ради була заснована комунальна організація «Інститут розвитку міста», яка розпочала свою діяльність 1 березня цього року. Завдяки співпраці «Інституту розвитку міста» з міжнародними фонда­ми у 2016 році в Полтаву залучено понад З млн грн. Про це повідомили у міській раді.

Директор «Інституту розвитку міста» Юрій Левченко зазначив, що роботу розпочали з аналізу проблем роз­витку міста. За його словами було проведено три соціологічних дослідження на важливі теми розвитку обласного центру, у яких взяли участь близько п’яти тисяч полтавців і гостей міста. Створили сім робочих експертних груп, які аналізували стан різних галузей міського господарства. Наступний етап – створення концепції розвитку тієї чи тієї галузі.

– На етапі напи­сання концепції ми маємо запропонувати міні-проекти, заходи для поліпшення робо­ти галузі, – зазначив директор КО «Існтитут розвитку міста». – У комплексі цей процес повинен покращити життєдіяльність міста, підви­щити рівень комфортного проживання для його жителів. Коли будуть визначені стра­тегії розвитку різних галузей, наприклад освіти, культури, медицини, туризму тощо, наші іноземні донори зможуть виділити під ці галузеві проекти певні кошти.

Інститут розвитку міста наразі реалізо­вує 15 різноманітних проектів для розвитку Полтави, які перебувають на різних стадіях: одні – на етапі збору й аналізу інформації, інші, ті, що розпочалися ще до створення цієї установи, – активно впроваджуються.

– Один із перших проектів, який ми залучили, – це проект «Інтегрований розвиток міст в Україні», що викону­ється німецькою урядовою компанією Deutsche Gesellschaftfr Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Він спрямо­ваний на підготовку українських міст до децентралізації шляхом їх підтримки в за­стосуванні підходів інтегрованого розви­тку міст у відповідності з європейськими принципами і цінностями. Його мета – ви­значити, підготувати та реалізувати пріори­тетні інфраструктурні проекти з малим бю­джетом та високим інвестиційним впливом (малий проект – 50 тис. євро, великий – 500 тис. євро) на основі розробленої Концепції Інтегрованого розвитку Полтави, – розповів Юрій Левченко. – Інший проект – «Партнерство для розвитку міст. Проект ПРОМІС», що впроваджується Федерацією канадських муніципалітетів за фінансової підтримки уряду Канади. Проект об’ємний, реалізується загалом на Полтавщині. Він спрямований на впровадження ефективного демократичного управління та прискорення економічного розвитку, ство­рення сприятливого середовища для роз­витку малого та середнього бізнесу.

Цього року вперше в Полтаві був успіш­но розпочатий проект «Бюджет участі», спрямований на підвищення громадської активності і встановлення належного парт­нерства з органами влади. У результаті загально­міського голосування у жовтні було вибрано 12 проектів, що будуть практично втілені в наступному році.