Директори центрів зайнятості працювали реєстраторами безробітних

«По-перше, підвищення ефективності та якості надання послуг потребує подальшого внесення змін до трудового законодавства та законодавства про сприяння зайнятості населення, що сприятиме подоланню дисбалансу попиту і пропозиції та задоволенню всіх сторін на ринку праці.

Одночасно з тим потребує доопрацювання для чіткого розмежування та упорядкування функцій, завдань та обов’язків реєстраторів та кар’єрних радників, що сприятиме повному розумінню клієнтами, які саме послуги вони отримають при обслуговуванні реєстратором або кар’єрним радником.

Також є необхідність методичного супроводу впровадження в роботу функцій рекрутингу, що сприятиме більш ефективній та результативній взаємодії фахівців, які виконують функції кар’єрних радників та реєстраторів з фахівцями, які виконують функції рекрутерів.

Загалом хочеться відзначити, що впровадження в роботу інституту кар’єрного радника та реєстратора дало змогу якісно змінити і вдосконалити підходи до обслуговування клієнтів через розмежування технічних функцій реєстрації й це сприяє наданню адресних соціальних послуг.

Позитивним моментом реформування служби зайнятості є посилена інформаційно-роз’яснювальна кампанія серед населення, роботодавців, соціальних партнерів в напрямку модернізації послуг служби зайнятості та перетворення служби в провідного провайдера послуг на ринку праці. На жаль, на сьогодні повільний розвиток трудового законодавства та законодавства щодо сприяння зайнятості населення сповільнює реалізацію можливостей надання послуг від Державної служби зайнятості ». 

Раніше Фахівці робітничих спеціальностей – найбільший дефіцит на ринку праці